————— ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ || Oudomxay Provincial, Department of Public Health —————

ຖານຂໍ້ມູນ
ສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານສາມາດລົງຖະບຽນລ່ວງໜ້າເພື່ອຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ສາ​ມາດ​ລົງ​ໃຫ້​ກັບ ພໍ່​, ແມ່, ອ້າຍ​ເອື້ອຍ ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້ ທີ່ນີ້

ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ

ລາຍງານສະພາບໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນ

ວິທີການປ້ອງກັນ

ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ Lao kyz ໄດ້ທີ່ນີ້

ໂຄງການ