Author: ເພັດ​ຈັນ ​ລໍ​ສະ​ຫວັນ

ທີມງານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ລົງຊ່ວຍເມືອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກຮອບດ້ານ ປະຈຳປີ 2021.

ໃນວັນທີ 22-28 ພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ລົງຊ່ວຍເມືອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກຮອບດ້ານປະຈຳປີ 2021 ເພື່ອລົງຊ່ວຍຂັ້ນເມືອງ ໃນການວາງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາ ດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກຮອບດ້ານ, ວຽກງານແມ່ແລະເດັກ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາບໍ່ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ 11 ຕົວ ຊີ້ບອກ ແລະ 12…

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼູບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນ ເຈົ້າ ປະຈຳປີ 2021 ຂອງກຳມະບານຮາກ ຖານ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອຸດົມໄຊ.

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 8:00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ ປີ 2021 ນີ້, ກຳມະບານຮາກຖານ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອຸດົມໄຊ  ໄດ້ຈັດພິທີ ສະຫຼູບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ປະຈຳປີ 2021 ແລະວາງທິດທາງແຜນການແຂ່ງ ຂັນ 5…

ທີມງານຂະແໜງອາຫານ ແລະຢາແຂວງ ລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ວຽກງານຂອງໂຄງການ HANSA ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາ ທາລະນະສຸກ ແລະໂພຊະນາການ ຢູ່ 7 ເມືອງ.

ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ ເຖີງ ຕົ້ນກາງເດືອນຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານຂະໜງອາຫານ ແລະຢາແຂວງ ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້ມູນຢາ-ອຸປະກອນ​ການ​ແພດ ທີ່​ຈຳເປັນພື້ນຖານ ​ເຂົ້າ​ລະບົບ DHIS2, ຢາ-ອຸປະກອນ​ການ​ແພດຂອງກອງທືນຢາ ເຂົ້າໂປຼແກມ mSupply, ໂປຼແກມExcel Sheeth ແລະ ເຊື່ອມສານກັບວຽກງານອາຫານ ແລະຢາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ…