ກົດໝາຍ

ລ/ດຊື່​ກົດ​ໝາຍເລກ​ທີ ​ລົງ​ວັນ​ທີ ດາວໂຫຼດ
1ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
(ສະບັບປັບປຸງ)
73/ສ​ພ​ຊ ​22 ພະ​ຈິກ 2019ດາວໂຫຼດ
2ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບ60/ສ​ພ​ຊ 13 ທັນ​ວາ 2018ດາວໂຫຼດ
3ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ52/ສ​ພ​ຊ 25 ມິ​ຖຸ​ນາ 2018ດາວ​ໂຫຼດ 
4ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່34/ສ​ພ​ຊ 09 ພະ​ຈິກ 2017ດາວໂຫຼດ
5ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ54/ສ​ພ​ຊ19 ທັນ​ວາ 2014 ດາວໂຫຼດ
6ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ (ສະບັບປັບປຸງ)58/ສ​ພ​ຊ24 ທັນ​ວາ 2014 ດາວໂຫຼດ
7ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ07/ສ​ພ​ຊ​26 ພະ​ຈິກ 2009 ດາວໂຫຼດ
8ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ
/ພະຍາດເອດ
01/ສ​ພ​ຊ29 ມິ​ຖຸ​ນາ 2010ດາວໂຫຼດ
9ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ)33/ສ​ພ​ຊ24 ກໍ​ລະ​ກົດ 2013 ດາວໂຫຼດ
10ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ
(ສະບັບປັບປຸງ)
07/ສ​ພ​ຊ 21 ທັນ​ວາ 2011ດາວໂຫຼດ