ຂໍ້ຕົກລົງ

ລ/ດຊື່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງເລກ​ທີ ​ລົງ​ວັນ​ທີ ດາວໂຫຼດ
1​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ສະ​ຖານ​ທີ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ1667/ສ​ທ ​15 ສິງ​ຫາ 2018ດາວໂຫຼດ
2ວ່າ​ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ1067/ສທ 23 ພຶດ​ສ​ະ​ພາ 2016ດາວໂຫຼ


ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງພະ​ແນກ

ລ/ດຊື່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງເລກ​ທີ ​ລົງ​ວັນ​ທີ ດາວໂຫຼດ
1​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ປະ​ສາ​ນ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​
ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ HANSA
2748/ສ​ທ ​7 ກັນ​ຍາ 2021ດາວໂຫຼດ